تاور کرین پتن potain مدل G20 14 یا به اختصار”TOPKIT G20/14” دارای 8 تن ظرفیت با طول جیب 55 متر و تیپلدینگ نوک فلش 1400 کیلوگرم می باشد. منظور از عدد 14آخر مدل G20 14 این است که این تاور کرین حداکثر 1400 کیلوگرم توانایی باربرداری در نوک فلش دارد و منظور از عدد بعد از G که در این مدل 2 می باشد ، یعنی هر سیم بکسل از مجموع 4 سیم بکسل، حداکثر 2 تن وزن را تحمل می کند و در نتیجه حداکثر قدرت باربرداری کل برابر 8000 کیلوگرم خواهد بود(2*4=8).

تخفیف و همکاری در فروش

برای استفاده از تخفیف ویژه مخصوص سایت با ما تماس بگیرید و اعلام کنید که از طریق سایت با ما آشنا شدید. با این روش از مزیت تخفیف یا سیستم همکاری در فروش نیز بهره مند می‌شوید. خدمات ما شامل: خرید ، فروش ، اجاره ، سرویس و تولید سکشن و… مربوط به تاور کرین است.